Mémoires vives

Agenda

do. 17/01/2019 - 21:00

Mémoires vives

binnen de gelijknamige tentoonstelling

Op vraag van de Liedts-Meesen Foundation cureert de Franse kunstenaar en onderzoeker Jean-Marie Dallet in de Zebrastraat een tentoonstelling rond het werk van de pioniers van de videokunst: Nam June Paik en Steina en Woody Vasulka. Deze expositie wil de verborgen banden tussen de videokunst van de jaren ’60 en de digitale kunst van de jaren ’90 blootleggen. Ze brengt een aantal sleutelwerken geordend volgens drie invalshoeken: ‘(her)uitgevonden’ apparaten, het geheugen, en de multipliciteit van schermen als constructie van een nieuw mentaal universum.

SPECTRA brengt hulde aan Paiks Fluxusverleden met o.a. een selectie uit de ‘Twelve Piano Compositions for Nam June Paik‘ van George Maciunas. Fluxus was een eerder losse groepering van kunstenaars die op zoek gingen naar de vermenging van kunstvormen en -disciplines, vaak met gebruik van nieuwe media. De Duitse kunstenaar Michael Beil toont in ‘String Jack’ dan weer hoe deze ideeën omtrent intermedia vandaag vorm kunnen krijgen. Beeld en klank, verleden en heden vermengen zich tot een bevreemdende saturatie: de dagdagelijkse overdaad aan informatie kunstig bevraagd.

Ook huiscomponist Joris Blanckaert formuleert in deze context zijn antwoord in een bijzondere creatie.

Programma

George Maciunas (1931-1978)
Twelve Piano Compositions for Nam June Paik (1962, selectie)
George Brecht ( 1926-2008)
Spanish Card piece for objects (1959/60)
Michael Beil (°1963)
String Jack (2016)
Joris Blanckaert (°1976)
Nieuw werk (2018), compositieopdracht door SPECTRA
Wereldcreatie

Credits

SPECTRA o.l.v. Filip Rathé