Painted Pyramids

Concert
Samen met Gérard Grisey en Tristan Murail was Michaël Lévinas medeopricher van het Ensemble Itinéraire, de bakermat en kweekvijver van de Franse spectrale muziek. Voor dit ensemble schreef hij zijn Concerto pour un piano espace nr. 2, een akoestische zoektocht naar de ruimte binnen in de piano. Een klein versterkt instrumentaal ensemble speelt, samen met elektronisch gegenereerde klanken als het ware ‘in’ de galmende klankkast van het instrument. Het klaterende water uit Liszts grotten van de Villa d’Este vermengt met de natuurlijke galm van liturgische ruimtes uit vervlogen eeuwen.

Beschilderde piramides,
drie stuks.

Ook Luc Brewaeys construeert, net zoals de oude bouwmeesters, zijn Painted Pyramids met een mathematische precisie – vervuld van gulden snede verhoudingen– om ze dan op de voor hem zo typerende exuberante manier te kleuren met een briljant spectraal palet.

Waar de vroege spectralisten behoedzaam de grenzen tussen ruis en zuivere klank aftastten op zoek naar een nieuwe klankwereld, verheft beeldenstormer Raphaël Cendo vervormde en verzadigde klanken zonder schroom tot zijn geliefd bouwmateriaal. De excessieve energie die deze onorthodoxe geluiden losmaken, herinnert aan industrial en noise music. Corps is voelbare muziek die brutaliteit en virtuositeit combineert met fantasie en beheerste chaos: een kolfje naar de handen van pianist Wilhem Latchoumia.

Programma & credits

PROGRAMMA

Raphaël Cendo (°1975)
Corps (2015)

Michaël Lévinas (°1959)
Concerto pour un piano espace nr. 2 (1980)

Luc Brewaeys (1959–2015)
Painted Pyramids (2006–2008)

CREDITS

SPECTRA o.l.v. Filip Rathé
Wilhem Latchoumia, piano

Kalender

Er zijn (voorlopig) geen speeldata voor deze voorstelling

Media