KAIN & ABEL

29 augustus 2021
Brussel, Cinema Palace – Anspachlaan 85, Brussel
KAIN & ABEL
14 Emotions/ Allegoria via dolorosa was de start van de samenwerking met schilder-cineast Klaus Verscheure. Hij baseerde zijn video-installatie uit 2013 op de iconografie van de klassieke kruisweg, ontdaan van religieuze connotaties. De 'Via Dolorosa' als metafoor voor het schuldgevoel, opgedrongen door religies. Een spiegel van de hedendaagse maatschappij? Singer-songwriter Tom McRae componeerde de beklijvende soundtrack. … Lees meer over KAIN & ABEL