Mémoires vives

Concert
Op vraag van de Liedts-Meesen Foundation cureert de Franse kunstenaar en onderzoeker Jean-Marie Dallet in de Zebrastraat een tentoonstelling rond het werk van de pioniers van de videokunst: Nam June Paik en Steina en Woody Vasulka.

Deze expositie wil de verborgen banden tussen de videokunst van de jaren ’60 en de digitale kunst van de jaren ’90 blootleggen. Ze brengt een aantal sleutelwerken geordend volgens drie invalshoeken: ‘(her)uitgevonden’ apparaten, het geheugen, en de multipliciteit van schermen als constructie van een nieuw mentaal universum.

SPECTRA brengt hulde aan Paiks Fluxusverleden. Fluxus was een eerder losse groepering van kunstenaars die op zoek gingen naar de vermenging van kunstvormen en -disciplines, vaak met gebruik van nieuwe media. De Duitse kunstenaar Michael Beil toont in ‘String Jack’ dan weer hoe deze ideeën omtrent intermedia vandaag vorm kunnen krijgen. Beeld en klank, verleden en heden vermengen zich tot een bevreemdende saturatie: de dagdagelijkse overdaad aan informatie kunstig bevraagd.

Programma & credits

PROGRAMMA

George Maciunas (1931-1978)
Twelve Piano Compositions for Nam June Paik (1962, selectie)

George Brecht ( 1926-2008)
Spanish Card piece for objects (1959/60)
Drip Music (1959)

John Cage (1912-1992)
Ryoanji (1983)
Atlas Eclepticalis (1961)

Michael Beil (°1963)
String Jack (2016)

Yoko Ono (°1933)
Lighting Piece (1955)

......

CREDITS

SPECTRA

Kalender

donderdag 17 januari 2019, 21:00
Gent, Zebrastraat
voor tentoonstelling Mémoires vives

Media